Toshpulatov Ulug‘bek Nurbek o‘g‘li

Статья: DAVLAT BYUDJETI SOLIQLI DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Авторы: Toshpulatov Ulug‘bek Nurbek o‘g‘li

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Toshpulatov U.N. DAVLAT BYUDJETI SOLIQLI DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 16(114). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/114 (дата обращения: 06.06.2023).
Секция: 30. Экономика.
Статус статьи: Статья опубликована