Толубаева Канагат Камзановна

 • Статья: АҚ «Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В.» компаниясының жұмысшыларына әсер ететін зиянды және қауіпті өндірістік факторларды талдау
  Авторы: Құмарбекұлы Санат, Әбдісәмәд Заманбек Әбдіжәлилұлы, Толубаева Канагат Камзановна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Құмарбекұлы С. АҚ «Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В.» компаниясының жұмысшыларына әсер ететін зиянды және қауіпті өндірістік факторларды талдау / С. Құмарбекұлы, З.Ә. Әбдісәмәд, К.К. Толубаева // Технические науки: проблемы и решения: сб. ст. по материалам XLII Международной научно-практической конференции «Технические науки: проблемы и решения». – № 11(39). – М., Изд. «Интернаука», 2020.
  Секция: Безопасность жизнедеятельности человека, промышленная безопасность, охрана труда и экология.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: «АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫНДА» ЖШС ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖОСПАРЫН КЕЗЕҢДІ ЖЕТІЛДІРУ, ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ
  Авторы: Құмарбекұлы Санат, Калдибаев Бекзат Курбанбекуғли, Толубаева Канагат Камзановна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Құмарбекұлы С. «АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫНДА» ЖШС ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖОСПАРЫН КЕЗЕҢДІ ЖЕТІЛДІРУ, ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ / С. Құмарбекұлы, Б.К. Калдибаев, К.К. Толубаева // Технические науки: проблемы и решения: сб. ст. по материалам XLII Международной научно-практической конференции «Технические науки: проблемы и решения». – № 11(39). – М., Изд. «Интернаука», 2020.
  Секция: Безопасность жизнедеятельности человека, промышленная безопасность, охрана труда и экология.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: AТЫPAУ OБЫЛЫCЫНЫҢ МҰНAЙ ҚAЛДЫҚТAPЫМEН ЛACТAНУЫНЫҢ ЭКOЛOГИЯЛЫҚ ҚAУIП ҚAТEPЛIГI
  Авторы: Құмарбекұлы Санат, Нұрбақыт Теңіз, Толубаева Канагат Камзановна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Құмарбекұлы С. AТЫPAУ OБЫЛЫCЫНЫҢ МҰНAЙ ҚAЛДЫҚТAPЫМEН ЛACТAНУЫНЫҢ ЭКOЛOГИЯЛЫҚ ҚAУIП ҚAТEPЛIГI / С. Құмарбекұлы, Т. Нұрбақыт, К.К. Толубаева // Технические науки: проблемы и решения: сб. ст. по материалам XLII Международной научно-практической конференции «Технические науки: проблемы и решения». – № 11(39). – М., Изд. «Интернаука», 2020.
  Секция: Безопасность жизнедеятельности человека, промышленная безопасность, охрана труда и экология.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: «KAZAKHMYS SMELTING» ЖШС ӨРТ ЖӘНЕ ЖАРЫЛЫС ҚАУІПСІЗДІГІ
  Авторы: Құмарбекұлы Санат, Өзбек Мәдина Кеңесбекқызы, Толубаева Канагат Камзановна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Құмарбекұлы С. «KAZAKHMYS SMELTING» ЖШС ӨРТ ЖӘНЕ ЖАРЫЛЫС ҚАУІПСІЗДІГІ / С. Құмарбекұлы, М.К. Өзбек, К.К. Толубаева // Технические науки: проблемы и решения: сб. ст. по материалам XLII Международной научно-практической конференции «Технические науки: проблемы и решения». – № 11(39). – М., Изд. «Интернаука», 2020.
  Секция: Безопасность жизнедеятельности человека, промышленная безопасность, охрана труда и экология.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ТЕҢІЗ КЕНІШІНДЕГІ ЖҰМЫС ОБЪЕКТІЛЕРІНДЕГІ ШУ ДЕҢГЕЙІН ТӨМЕНДЕТУ ІС – ШАРАЛАРЫ
  Авторы: Құмарбекұлы Санат, Рахимов Абзал Бауржанович, Толубаева Канагат Камзановна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Құмарбекұлы С. ТЕҢІЗ КЕНІШІНДЕГІ ЖҰМЫС ОБЪЕКТІЛЕРІНДЕГІ ШУ ДЕҢГЕЙІН ТӨМЕНДЕТУ ІС – ШАРАЛАРЫ / С. Құмарбекұлы, А.Б. Рахимов, К.К. Толубаева // Технические науки: проблемы и решения: сб. ст. по материалам XLII Международной научно-практической конференции «Технические науки: проблемы и решения». – № 11(39). – М., Изд. «Интернаука», 2020.
  Секция: Безопасность жизнедеятельности человека, промышленная безопасность, охрана труда и экология.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЖЕР АСТЫ ЖӘНЕ ЖЕР ҮСТІ СУЛАРЫНЫҢ САПАСЫН ТАЛДАУ
  Авторы: Құмарбекұлы Санат, Серік Ержан Маратұлы, Толубаева Канагат Камзановна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Құмарбекұлы С. АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЖЕР АСТЫ ЖӘНЕ ЖЕР ҮСТІ СУЛАРЫНЫҢ САПАСЫН ТАЛДАУ / С. Құмарбекұлы, Е.М. Серік, К.К. Толубаева // Технические науки: проблемы и решения: сб. ст. по материалам XLII Международной научно-практической конференции «Технические науки: проблемы и решения». – № 11(39). – М., Изд. «Интернаука», 2020.
  Секция: Безопасность жизнедеятельности человека, промышленная безопасность, охрана труда и экология.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ААҚ «ӨЗЕНМҰНАЙГАЗ» ҚАУІПСІЗДІК ӨНДІРІСІНІҢ ОБЪЕКТІСІН ТАЛДАУ
  Авторы: Құмарбекұлы Санат, Серіков Жігер Серікұлы, Толубаева Канагат Камзановна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Құмарбекұлы С. ААҚ «ӨЗЕНМҰНАЙГАЗ» ҚАУІПСІЗДІК ӨНДІРІСІНІҢ ОБЪЕКТІСІН ТАЛДАУ / С. Құмарбекұлы, Ж.С. Серіков, К.К. Толубаева // Технические науки: проблемы и решения: сб. ст. по материалам XLII Международной научно-практической конференции «Технические науки: проблемы и решения». – № 11(39). – М., Изд. «Интернаука», 2020.
  Секция: Безопасность жизнедеятельности человека, промышленная безопасность, охрана труда и экология.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: УРAН ӨНДІРІCІНEН ТУЫНДAЙТЫН ЗAРДAПТAР МEН ЗAҚЫМДAРДЫҢ CИПAТТAМACЫ
  Авторы: Құмарбекұлы Санат, Тұрарова Айдана Тұрлыбекқызы, Толубаева Канагат Камзановна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Құмарбекұлы С. УРAН ӨНДІРІCІНEН ТУЫНДAЙТЫН ЗAРДAПТAР МEН ЗAҚЫМДAРДЫҢ CИПAТТAМACЫ / С. Құмарбекұлы, А.Т. Тұрарова, К.К. Толубаева // Технические науки: проблемы и решения: сб. ст. по материалам XLII Международной научно-практической конференции «Технические науки: проблемы и решения». – № 11(39). – М., Изд. «Интернаука», 2020.
  Секция: Безопасность жизнедеятельности человека, промышленная безопасность, охрана труда и экология.
  Статус статьи: Статья опубликована