Temirova Ozoda Raxmatovna

 • Статья: INGLIZ TILI DARSLARIDA YOSH AVLODNI AQLAN YETUK VA MA’NAVIY BARKAMOL QILIB TARBIYALASH MASALALARI
  Авторы: Temirova Ozoda Raxmatovna
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Temirova O.R. INGLIZ TILI DARSLARIDA YOSH AVLODNI AQLAN YETUK VA MA’NAVIY BARKAMOL QILIB TARBIYALASH MASALALARI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 13(189). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/189 (дата обращения: 14.04.2021).
  Секция: 18. Филология
  Статус статьи: Статья опубликована