Суеркул кызы Анара

Статья: БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН МУГАЛИМДЕРИ – АГАРТУУ МАЙДАНЫНЫН ДЫЙКАНДАРЫ

Авторы: Акунова Айнура Рысбековна, Иманакунова Алтынбубу Тологоновна, Суеркул кызы Анара

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Акунова А.Р., Иманакунова А.Т., Суеркул к.А. БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН МУГАЛИМДЕРИ – АГАРТУУ МАЙДАНЫНЫН ДЫЙКАНДАРЫ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2022. № 22(245). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/245 (дата обращения: 05.10.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована