Слямов Ерсайын Асхатұлы

 • Статья: ҒИМАРАТТАР МЕН ИМАРАТТАРҒА БІРІКТІРІЛГЕН СЕЙСМИКАЛЫҚ ОҚШАУЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ
  Авторы: Багитова Салтанат Жарылгасовна, Слямов Ерсайын Асхатұлы
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Багитова С.Ж. ҒИМАРАТТАР МЕН ИМАРАТТАРҒА БІРІКТІРІЛГЕН СЕЙСМИКАЛЫҚ ОҚШАУЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ / С.Ж. Багитова, Е.А. Слямов // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам LXI Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 8(61). – М., Изд. «Интернаука», 2018.
  Секция: Секция 31. Архитектура, строительство.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНЫҢ СТУДЕНТТЕРІ ҮШІН ИНТЕРАКТИВТІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ
  Авторы: Слямов Ерсайын Асхатұлы, Қалиев Айдын Алматұлы, Дукенбаев Дамир Қайратұлы
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Слямов Е.А., Қалиев А.А., Дукенбаев Д.Қ. ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНЫҢ СТУДЕНТТЕРІ ҮШІН ИНТЕРАКТИВТІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 21(197). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/197 (дата обращения: 21.06.2021).
  Секция: 1. Архитектура и строительство
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: BIM-технологиясын құрылыс мамандықтарының студенттеріне үйретудің маңыздылығы
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Слямов Е.А., Шәкерова Қ.Б., Жапар Б.С. BIM-технологиясын құрылыс мамандықтарының студенттеріне үйретудің маңыздылығы // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 22(198). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/198 (дата обращения: 21.06.2021).
  Секция: 1. Архитектура и строительство
  Статус статьи: Статья опубликована