Шындалиев Нұржан Тәжібайұлы

Статья: Болашақ информатика мұғалімінің электрондық білім беру ресурстарын құруға және пайдалануға кәсіби шеберлігін қалыптастыру

Авторы: Сауранбай Әсия Нағиқызы, Шындалиев Нұржан Тәжібайұлы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Сауранбай Ә.Н. Болашақ информатика мұғалімінің электрондық білім беру ресурстарын құруға және пайдалануға кәсіби шеберлігін қалыптастыру / Ә.Н. Сауранбай, Н.Т. Шындалиев // Инновационные подходы в современной науке: сб. ст. по материалам LXIX Международной научно-практической конференции «Инновационные подходы в современной науке». – № 9(69). – М., Изд. «Интернаука», 2020.
Секция: Секция 9. Педагогические науки. Специальность 13.00.00
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Жобалық-модульдік оқыту моделін жүзеге асырудың теориялық - әдіснамалық ерекшеліктерін зерттеу

Авторы: Күдербек Арайлым Елубекқызы, Шындалиев Нұржан Тәжібайұлы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Күдербек А.Е. Жобалық-модульдік оқыту моделін жүзеге асырудың теориялық - әдіснамалық ерекшеліктерін зерттеу / А.Е. Күдербек, Н.Т. Шындалиев // Инновационные подходы в современной науке: сб. ст. по материалам LXIX Международной научно-практической конференции «Инновационные подходы в современной науке». – № 9(69). – М., Изд. «Интернаука», 2020.
Секция: Секция 9. Педагогические науки. Специальность 13.00.00
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Қашықтықтан білім беру жүйесінде электронды оқулықты жасау моделі

Авторы: Шындалиев Нұржан Тәжібайұлы, Сауранбай Әсия Нағиқызы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Шындалиев Н.Т. Қашықтықтан білім беру жүйесінде электронды оқулықты жасау моделі / Н.Т. Шындалиев, Ә.Н. Сауранбай // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам CXCV Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 48(195). – М., Изд. «Интернаука», 2021.
Секция: Секция 6. Педагогика.
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Жобалық-модульдік оқытудың ерекшеліктерін зерттеу

Авторы: Шындалиев Нұржан Тәжібайұлы, Күдербек Арайлым Елубекқызы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Шындалиев Н.Т. Жобалық-модульдік оқытудың ерекшеліктерін зерттеу / Н.Т. Шындалиев, А.Е. Күдербек // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам CXCVI Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 1(196). – М., Изд. «Интернаука», 2021.
Секция: Секция 6. Педагогика.
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Виртуалды оқыту технологиялары арқылы өзіндік даярлаудың педагогикалық шарттарын ұйымдастыру

Авторы: Шындалиев Нұржан Тәжібайұлы, Оразбай Нұрдәулет Әбдуәліұлы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Шындалиев Н.Т., Оразбай Н.Ә. Виртуалды оқыту технологиялары арқылы өзіндік даярлаудың педагогикалық шарттарын ұйымдастыру // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2021. № 6(151). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/151 (дата обращения: 17.05.2022).
Секция: 6. Педагогика.
Статус статьи: Статья опубликована