Шәріпбек Дұман

  • Статья: Білім беру үрдістерін сүйемелдеу үшін толықтырылған нақтылық технологиясын қолдану
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Шәріпбек Д. Білім беру үрдістерін сүйемелдеу үшін толықтырылған нақтылық технологиясын қолдану // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 19(117). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/117 (дата обращения: 04.06.2020).
    Секция: 33. Информационные технологии.
    Статус статьи: Статья опубликована