Шерияздан Айганым Бауржанкызы

Статья: ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

Авторы: Шерияздан Айганым Бауржанкызы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Шерияздан А.Б. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 16(145). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/145 (дата обращения: 17.05.2022).
Секция: 12. Политология
Статус статьи: Статья опубликована