Шенгелбаева Нұржамал Рахымжановна

 • Статья: ТҰРАҚТЫ СӨЗ ТІРКЕСТЕРІНІҢ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕН АҒЫЛШЫН ТІЛІНЕ БЕРІЛУ ЖОЛДАРЫНЫҢ ЛИНГВОМӘДЕНИ НЕГІЗДЕРІ (жазушы Д.Исабековтың шығармалары негізінде)
  Авторы: Дүйсенбаева Жанерке Ержанқызы, Шенгелбаева Нұржамал Рахымжановна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Дүйсенбаева Ж.Е. ТҰРАҚТЫ СӨЗ ТІРКЕСТЕРІНІҢ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕН АҒЫЛШЫН ТІЛІНЕ БЕРІЛУ ЖОЛДАРЫНЫҢ ЛИНГВОМӘДЕНИ НЕГІЗДЕРІ (жазушы Д.Исабековтың шығармалары негізінде) / Ж.Е. Дүйсенбаева, Н.Р. Шенгелбаева // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам CXIII Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 13(113). – М., Изд. «Интернаука», 2019.
  Секция: Секция 4. Лингвистика.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: САЯСИ АЛҒЫСӨЗДЕРДІ АУДАРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
  Авторы: Дүйсенбаева Жанерке Ержанқызы, Шенгелбаева Нұржамал Рахымжановна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Дүйсенбаева Ж.Е., Шенгелбаева Н.Р. САЯСИ АЛҒЫСӨЗДЕРДІ АУДАРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 13(63). URL: https://internauka.org/journal/stud/herald/63 (дата обращения: 22.06.2021).
  Секция: 9. Филология.
  Статус статьи: Статья опубликована