Сембиева Жұлдызай Сәтінбекқызы

 • Статья: ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ӨНДІРІСТІҢ КОНЦЕПТУАЛДЫҚ ЖОБАСЫН ӘЗІРЛЕУ ЕРЕКШІЛІКТЕРІ
  Авторы: Сембиева Жұлдызай Сәтінбекқызы, Баракова Алия Шаризатқызы
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Сембиева Ж.С., Баракова А.Ш. ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ӨНДІРІСТІҢ КОНЦЕПТУАЛДЫҚ ЖОБАСЫН ӘЗІРЛЕУ ЕРЕКШІЛІКТЕРІ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 3(53). URL: https://internauka.org/journal/stud/herald/53 (дата обращения: 14.06.2021).
  Секция: 17. Фармацевтические науки.
  Статус статьи: Статья опубликована