Сатыбалдиева Аида Туголбаевна

 • Статья: САРЫ-ЧЕЛЕК БИОСФЕРАЛЫК КОРУГУНДА ТУРИЗМДИН КЕЛЕЧЕКТҮҮ БАГЫТТАРЫ
  Авторы: Сатыбалдиева Аида Туголбаевна, Жороева Наргиза Кожомбердиевна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Сатыбалдиева А.Т. САРЫ-ЧЕЛЕК БИОСФЕРАЛЫК КОРУГУНДА ТУРИЗМДИН КЕЛЕЧЕКТҮҮ БАГЫТТАРЫ / А.Т. Сатыбалдиева, Н.К. Жороева // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам CXV Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 15(115). – М., Изд. «Интернаука», 2019.
  Секция: Секция 30. Экономика.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ТАЛАС ОБЛАСТЫНДАГЫ ТУРИЗМ ТАРМАГЫН АНАЛИЗДӨӨ
  Авторы: Мамбетова Даражан Болотовна, Сатыбалдиева Аида Туголбаевна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Мамбетова Д.Б. ТАЛАС ОБЛАСТЫНДАГЫ ТУРИЗМ ТАРМАГЫН АНАЛИЗДӨӨ / Д.Б. Мамбетова, А.Т. Сатыбалдиева // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам CXVI Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 16(116). – М., Изд. «Интернаука», 2019.
  Секция: Секция 30. Экономика.
  Статус статьи: Статья опубликована