Саргсян Лусине Радиковна

Статья: ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔԱՂԱՔ ՍԵՎԱՆԻ ԹԻՎ ՎԵՑ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ

Авторы: Саргсян Лусине Радиковна, Асмарян Кнарик Жораевна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Саргсян Л.Р. ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔԱՂԱՔ ՍԵՎԱՆԻ ԹԻՎ ՎԵՑ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ / Л.Р. Саргсян, К.Ж. Асмарян // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: сб. ст. по материалам IX Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». – № 3(9). – М., Изд. «Интернаука», 2018. – С. 218-222.
Секция: Секция 2. Общая педагогика, история педагогики и образования. Специальность 13.00.01
Статус статьи: Статья опубликована