Сахатова Самал Ерболатовна

Статья: Кәмелетке толмағандардың түсінігі, олардың жас кезеңі - құқықтық мәртебесін айқындаудың негіздемесі ретінде

Авторы: Сахатова Самал Ерболатовна

Научный руководитель: Каженов Ергазы Ерденович

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Сахатова С.Е. Кәмелетке толмағандардың түсінігі, олардың жас кезеңі - құқықтық мәртебесін айқындаудың негіздемесі ретінде / С.Е. Сахатова // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам CCXXIV Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 29(224). – М., Изд. «Интернаука», 2021.
Секция: Секция 10. Юриспруденция.
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Кәмелетке толмаған қылмыскердің әлеуметтік және криминологиялық ерекшелігі

Авторы: Сахатова Самал Ерболатовна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Сахатова С.Е. Кәмелетке толмаған қылмыскердің әлеуметтік және криминологиялық ерекшелігі / С.Е. Сахатова // Инновационные подходы в современной науке: сб. ст. по материалам XCIX Международной научно-практической конференции «Инновационные подходы в современной науке». – № 15(99). – М., Изд. «Интернаука», 2021.
Секция: Секция 21. Юридические науки. Специальность 12.00.00
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Кәмелетке толмағандардың Қазақстанның ұлттық заңнамасындағы қылмыстық жауаптылықтың негіздері

Авторы: Сахатова Самал Ерболатовна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Сахатова С.Е. Кәмелетке толмағандардың Қазақстанның ұлттық заңнамасындағы қылмыстық жауаптылықтың негіздері / С.Е. Сахатова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LI Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 9(51). – М., Изд. «Интернаука», 2021.
Секция: Секция 10. Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Специальность 12.00.08
Статус статьи: Статья опубликована