Саганаев Нургали Бейсембаевич

Статья: Асықты жіліктің проксимальді бөлігі сынған науқастарға көрсетілетін медициналық көмек тиімділігін бағалау

Авторы: Саганаев Нургали Бейсембаевич

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Саганаев Н.Б. Асықты жіліктің проксимальді бөлігі сынған науқастарға көрсетілетін медициналық көмек тиімділігін бағалау // Интернаука: электрон. научн. журн. 2022. № 18(241). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/241 (дата обращения: 20.05.2022).
Секция: 8. Медицина и фармакология
Статус статьи: Подготавливается к изданию.