Raxmonova Xilolaxon Adashevna

Статья: ADABIYOT FANI MAZMUNINI YOSH AVLOD ONGIGA SINGDIRISHDA ZAMONAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARI VA INTERFAOL METODLARNING O‘RNI

Авторы: Raxmonova Xilolaxon Adashevna

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Raxmonova X.A. ADABIYOT FANI MAZMUNINI YOSH AVLOD ONGIGA SINGDIRISHDA ZAMONAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARI VA INTERFAOL METODLARNING O‘RNI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 15(144). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/144 (дата обращения: 17.05.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована