Raxmonov Bekzod Farxod o‘g‘li

  • Статья: BYUDJET MABLAG‘LARIDAN MAQSADLI FOYDALANISH YUZASIDAN SAMARALI MOLIYAVIY NAZORATNI TA’MINLASHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Raxmonov B.F. BYUDJET MABLAG‘LARIDAN MAQSADLI FOYDALANISH YUZASIDAN SAMARALI MOLIYAVIY NAZORATNI TA’MINLASHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 12(110). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/110 (дата обращения: 01.06.2020).
    Секция: 30. Экономика.
    Статус статьи: Статья опубликована