Rashid Nabulin Ramelivech

  • Статья: Boshlang’ich sinf o’quvchilariga ta’lim va tarbiya berishda ilg’or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Nabiyeva M.M., Rashid N.R. Boshlang’ich sinf o’quvchilariga ta’lim va tarbiya berishda ilg’or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 24(74). URL: http://internauka.org/journal/stud/herald/74 (дата обращения: 27.05.2020).
    Секция: 6. Педагогика.
    Статус статьи: Статья опубликована