Rashid Nabulin Ramelivech

  • Статья: Boshlang’ich sinf o’quvchilariga ta’lim va tarbiya berishda ilg’or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Nabiyeva M.M., Rashid N.R. Boshlang’ich sinf o’quvchilariga ta’lim va tarbiya berishda ilg’or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish // Студенческий вестник: научный журнал. № 24(74). – М., Изд. «Интернаука», 2019.
    Секция: 6. Педагогика.
    Статус статьи: Статья опубликована