Polatov Asxad Muxamedjanovich

Статья: ELASTIKLIK NAZARIYASINING IKKI O’LCHOVLI MASALALARINI YECHISHDA CHEKLI ELEMENTLAR USULINING QO’LLANISHI

Авторы: Rabbiyev Jahonbek Erkin o’g’li, Polatov Asxad Muxamedjanovich

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Rabbiyev J.E., Polatov A.M. ELASTIKLIK NAZARIYASINING IKKI O’LCHOVLI MASALALARINI YECHISHDA CHEKLI ELEMENTLAR USULINING QO’LLANISHI // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 14(112). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/112 (дата обращения: 25.05.2022).
Секция: 33. Информационные технологии.
Статус статьи: Статья опубликована