Оразымбетова Гүлайм

Статья: ТЕРМОДИНАМИКАДАҒЫ ЖҰМЫСТЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ИНТЕРАКТИВТІ САБАҚТАРДЫ ЖАСАУ ӘДІСТЕРІ

Авторы: Егембердиева София Шаймерденовна, Айтабанов Ғалымжан, Оразымбетова Гүлайм

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Егембердиева С.Ш., Айтабанов Ғ., Оразымбетова Г. ТЕРМОДИНАМИКАДАҒЫ ЖҰМЫСТЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ИНТЕРАКТИВТІ САБАҚТАРДЫ ЖАСАУ ӘДІСТЕРІ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2023. № 3(273). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/273 (дата обращения: 27.01.2023). DOI:10.32743/26870142.2023.3.273.351528
Секция: 17. Физика
Статус статьи: Подготавливается к изданию.