Оразбек Камила Оразбекқызы

  • Статья: КОСМЕТИКАЛЫҚ САБЫНДАР: СИПАТТАМАСЫ, ЖІКТЕЛУІ, ҚАСИЕТТЕРІ ЖӘНЕ САПАСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Оразбек К.О., Қожанова Қ.Қ. КОСМЕТИКАЛЫҚ САБЫНДАР: СИПАТТАМАСЫ, ЖІКТЕЛУІ, ҚАСИЕТТЕРІ ЖӘНЕ САПАСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 12(94). URL: http://internauka.org/journal/science/internauka/94 (дата обращения: 26.10.2020).
    Секция: 8. Медицина и фармакология
    Статус статьи: Статья опубликована