Оморова Тинатин Мурзабаевна

 • Статья: ЭНЕ ТЕМАСЫ – ААЛЫ ТОКОМБАЕВДИН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНДА
  Авторы: Исаков Каныбек Абдуваситович, Оморова Тинатин Мурзабаевна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Исаков К.А., Оморова Т.М. ЭНЕ ТЕМАСЫ – ААЛЫ ТОКОМБАЕВДИН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНДА // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 6(10). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/10 (дата обращения: 19.09.2021).
  Секция: 18. Филология
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: Т.КОЖОМБЕРДИЕВДИН ЧЫГАРМАСЫНДАГЫ ЭНЕЛЕРДИН ТУРМУШТАГЫ ОРДУ
  Авторы: Исаков Каныбек Абдуваситович, Оморова Тинатин Мурзабаевна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Исаков К.А., Оморова Т.М. Т.КОЖОМБЕРДИЕВДИН ЧЫГАРМАСЫНДАГЫ ЭНЕЛЕРДИН ТУРМУШТАГЫ ОРДУ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 6(10). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/10 (дата обращения: 19.09.2021).
  Секция: 18. Филология
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: А.Өмүркановдун поэзиясындагы эне темасынын чагылдырылышы
  Авторы: Исаков Каныбек Абдуваситович, Оморова Тинатин Мурзабаевна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Исаков К.А., Оморова Т.М. А.Өмүркановдун поэзиясындагы эне темасынын чагылдырылышы // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 6(10). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/10 (дата обращения: 19.09.2021).
  Секция: 18. Филология
  Статус статьи: Статья опубликована