Өмірбек Ақтолқын Жәнібекқызы

 • Статья: АДАМ БҮЙРЕГІНДЕГІ НЕФРОНДА РЕНИН ГОРМОНЫНЫҢ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫНЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛІ
  Авторы: Өмірбек Ақтолқын Жәнібекқызы
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Өмірбек А.Ж. АДАМ БҮЙРЕГІНДЕГІ НЕФРОНДА РЕНИН ГОРМОНЫНЫҢ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫНЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛІ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 6(56). URL: https://internauka.org/journal/stud/herald/56 (дата обращения: 16.06.2021).
  Секция: 39. Моделирование.
  Статус статьи: Статья опубликована