Омар Гүлайна Төреханқызы

 • Статья: ШАШ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН БАЛЬЗАМДАРДЫҢ ҚҰРАМЫ, КОСМЕТИКАЛЫҚ ӘСЕРІ ЖӘНЕ ӘСЕР ЕТУ МЕХАНИЗМІ
  Авторы: Омар Гүлайна Төреханқызы, Қожанова Қалданай Қаржауовна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Омар Г.Т., Қожанова Қ.Қ. ШАШ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН БАЛЬЗАМДАРДЫҢ ҚҰРАМЫ, КОСМЕТИКАЛЫҚ ӘСЕРІ ЖӘНЕ ӘСЕР ЕТУ МЕХАНИЗМІ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 12(94). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/94 (дата обращения: 17.06.2021).
  Секция: 8. Медицина и фармакология
  Статус статьи: Статья опубликована