Омар Гүлайна Төреханқызы

  • Статья: ШАШ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН БАЛЬЗАМДАРДЫҢ ҚҰРАМЫ, КОСМЕТИКАЛЫҚ ӘСЕРІ ЖӘНЕ ӘСЕР ЕТУ МЕХАНИЗМІ
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Омар Г.Т., Қожанова Қ.Қ. ШАШ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН БАЛЬЗАМДАРДЫҢ ҚҰРАМЫ, КОСМЕТИКАЛЫҚ ӘСЕРІ ЖӘНЕ ӘСЕР ЕТУ МЕХАНИЗМІ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 12(94). URL: http://internauka.org/journal/science/internauka/94 (дата обращения: 11.07.2020).
    Секция: 8. Медицина и фармакология
    Статус статьи: Статья опубликована