Nortoyeva Nodira

 • Статья: Tillar yaqinligi:nemis va ingliz tillarini o'xshash jihatlari
  Авторы: Nortoyeva Nodira, Abduvohidov Abbosbek
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Nortoyeva N., Abduvohidov A. Tillar yaqinligi:nemis va ingliz tillarini o'xshash jihatlari // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 1(5). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/5 (дата обращения: 20.09.2021).
  Секция: 18. Филология
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: Ish-qurolni hususiyatini bildiruvchi fe'llarni qiyosiy o'rganishning tipologik jihatlari
  Авторы: Nortoyeva Nodira, Abduvohidov Abbosbek
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Nortoyeva N., Abduvohidov A. Ish-qurolni hususiyatini bildiruvchi fe'llarni qiyosiy o'rganishning tipologik jihatlari // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 24(106). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/106 (дата обращения: 20.09.2021).
  Секция: 18. Филология
  Статус статьи: Статья опубликована