Norqulova Nilufar Ne'mat qizi

 • Статья: Ingliz va o'zbek tillaridagi maqollarda rang-tusni ifodalovchi so'zlarning leksik xususiyati
  Авторы: Norqulova Nilufar Ne'mat qizi
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Norqulova N.N. Ingliz va o'zbek tillaridagi maqollarda rang-tusni ifodalovchi so'zlarning leksik xususiyati // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 9(9). URL: https://internauka.org/journal/stud/herald/9 (дата обращения: 19.09.2021).
  Секция: 4. Лингвистика.
  Статус статьи: Статья опубликована