Normurodova Go’zal Shuhrat qizi

Статья: TUXUMDOR TOVUQLAR RATSIONIGA “TOKOVIT” PREPARATI QO’SHIB BERISHNING MAHSULDORLIKKA TA’SIRI

Авторы: Normurodova Go’zal Shuhrat qizi

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Normurodova G.S. TUXUMDOR TOVUQLAR RATSIONIGA “TOKOVIT” PREPARATI QO’SHIB BERISHNING MAHSULDORLIKKA TA’SIRI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2023. № 2(272). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/272 (дата обращения: 04.02.2023).
Секция: 2. Биология
Статус статьи: Статья опубликована