Нүкетаев Жандос Болатұлы

Статья: ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӨЛІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМ НЫСАНДАРЫН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Авторы: Нүкетаев Жандос Болатұлы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Нүкетаев Ж.Б. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӨЛІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМ НЫСАНДАРЫН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2022. № 23(246). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/246 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 3. Информационные технологии
Статус статьи: Подготавливается к изданию.