Момын Жанар Ермұратқызы

  • Статья: Дизайн технологияларымен веб– қосымшаларды жасау үшін сайт дизайнерін енгізу
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Момын Ж.Е. Дизайн технологияларымен веб– қосымшаларды жасау үшін сайт дизайнерін енгізу // Интернаука: научный журнал. № 7(89). Часть 2. – М., Изд. «Интернаука», 2019. – С. 60-62.
    Секция: 3. Информационные технологии
    Статус статьи: Статья опубликована