Момын Жанар Ермұратқызы

  • Статья: Дизайн технологияларымен веб– қосымшаларды жасау үшін сайт дизайнерін енгізу
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Момын Ж.Е. Дизайн технологияларымен веб– қосымшаларды жасау үшін сайт дизайнерін енгізу // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 7(89). URL: http://internauka.org/journal/science/internauka/89 (дата обращения: 24.10.2020).
    Секция: 3. Информационные технологии
    Статус статьи: Статья опубликована