Әмірхан Аслан Серікұлы

Статья: ҚҰМТОҒАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНДЕГІ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ САЛАСЫНЫҢ ДАМУ ЖАҒДАЙЫ

Авторы: Бимбетова Бибигул Сермагамбетовна, Әмірхан Аслан Серікұлы, Әбдіхалықов Азамат Серікұлы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Бимбетова Б.С., Әмірхан А.С., Әбдіхалықов А.С. ҚҰМТОҒАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНДЕГІ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ САЛАСЫНЫҢ ДАМУ ЖАҒДАЙЫ // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2018. № 11(31). URL: https://internauka.org/journal/stud/herald/31 (дата обращения: 18.05.2022).
Секция: 30. Экономика.
Статус статьи: Статья опубликована