Мейрбеков Берик Бекматович

Статья: КӘСІБИ ҚАЗАҚ КОМПОЗИТОРЫ Е.ҮСЕНОВТЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТ АСПАПТАРЫ (ДОМБЫРА, ҚОБЫЗ, ҚЫЛҚОБЫЗ, САЗСЫРНАЙ, ЖЕТІГЕН) ТЕМБРІНІҢ ЗАМАНАУИ ЖАҢҒЫРУЫ

Авторы: Смағұл Хамза Жұмабекұлы, Жомартова Ғалия Рахтаевна, Тлевлиева Гульнар Аргымбаевна, Мейрбеков Берик Бекматович

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Смағұл Х.Ж., Жомартова Ғ.Р., Тлевлиева Г.А., Мейрбеков Б.Б. КӘСІБИ ҚАЗАҚ КОМПОЗИТОРЫ Е.ҮСЕНОВТЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТ АСПАПТАРЫ (ДОМБЫРА, ҚОБЫЗ, ҚЫЛҚОБЫЗ, САЗСЫРНАЙ, ЖЕТІГЕН) ТЕМБРІНІҢ ЗАМАНАУИ ЖАҢҒЫРУЫ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 2(131). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/131 (дата обращения: 19.08.2022).
Секция: 4. Искусствоведение
Статус статьи: Статья опубликована