Matyaqubov Toyirjon Sultanbayevich

  • Статья: ARAB XALIFALIGI DAVRIDA SHIMOLIY XORAZMNI BOSHQARGAN ARAB NOIBLARI – MIRLAR (AMIRLAR)
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Matyaqubov T.S. ARAB XALIFALIGI DAVRIDA SHIMOLIY XORAZMNI BOSHQARGAN ARAB NOIBLARI – MIRLAR (AMIRLAR) // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 12(110). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/110 (дата обращения: 25.05.2020).
    Секция: 20. История.
    Статус статьи: Статья опубликована