Mansurova Oyshabonu Jahon qizi

Статья: O'YINLAR BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUVCHILAR IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MUHIM VOSITALARDAN BIRI SIFATIDA

Авторы: Mansurova Oyshabonu Jahon qizi, Qobulova Nodira

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Mansurova O.J., Qobulova N. O'YINLAR BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUVCHILAR IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MUHIM VOSITALARDAN BIRI SIFATIDA // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 16(114). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/114 (дата обращения: 06.06.2023).
Секция: 6. Педагогика.
Статус статьи: Статья опубликована