Mansurova Nargiza Shamsidinovna

Статья: IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA YOSHLARNING ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISH VA TARTIBGA SOLISH

Авторы: Mansurova Nargiza Shamsidinovna, Abduvohidova Mohinur Akmalovna

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Mansurova N.Sh., Abduvohidova M.A. IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA YOSHLARNING ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISH VA TARTIBGA SOLISH // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 16(145). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/145 (дата обращения: 06.06.2023).
Секция: 21. Экономика
Статус статьи: Статья опубликована