Лесбек Туғанай Дарханқызы

Статья: ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕРДІ БАҚЫЛАУ БОЙЫНША STAT.GOV.KZ БАҒДАРЛАМАСЫН ЗЕРТТЕУ

Авторы: Қадырберген Аслан Русланұлы, Лесбек Туғанай Дарханқызы, Нурмаханбетова Диана

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Қадырберген А.Р., Лесбек Т.Д., Нурмаханбетова Д. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕРДІ БАҚЫЛАУ БОЙЫНША STAT.GOV.KZ БАҒДАРЛАМАСЫН ЗЕРТТЕУ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2022. № 44(267). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/267 (дата обращения: 28.11.2022).
Секция: 7. Математика
Статус статьи: Подготавливается к изданию.