Курбаналиева Зубайда Курбаналиевна

 • Статья: САБАКЫ ТУУРА ПЛАНДАШЫРУУ – МУЗЫКА МУГАЛИМИНИН ИШМЕРДИГИНИН НЕГИЗИ КАТАРЫ
  Авторы: Курбаналиева Зубайда Курбаналиевна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Курбаналиева З.К. САБАКЫ ТУУРА ПЛАНДАШЫРУУ – МУЗЫКА МУГАЛИМИНИН ИШМЕРДИГИНИН НЕГИЗИ КАТАРЫ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 10(14). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/14 (дата обращения: 20.09.2021).
  Секция: 11. Педагогика
  Статус статьи: Статья опубликована