Кулешова Балжан Тұрсынбекқызы

  • Статья: ТЕЛЕМЕДИЦИНА САЛАСЫНДАҒЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Кулешова Б.Т. ТЕЛЕМЕДИЦИНА САЛАСЫНДАҒЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 4(54). URL: http://internauka.org/journal/stud/herald/54 (дата обращения: 26.10.2020).
    Секция: 10. Юриспруденция.
    Статус статьи: Статья опубликована