Кенжеғалиев Мақсат Жолдасқалиұлы

Статья: Көп уақытқа созылған қысқа тұйықталудың қосалқы станция жабдықтарына әсерін зерттеу

Авторы: Кенжеғалиев Мақсат Жолдасқалиұлы, Байниязов Бахтыбек Аскерович

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Кенжеғалиев М.Ж., Байниязов Б.А. Көп уақытқа созылған қысқа тұйықталудың қосалқы станция жабдықтарына әсерін зерттеу // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2019. № 1(51). URL: https://internauka.org/journal/stud/herald/51 (дата обращения: 09.08.2022).
Секция: 49. Энергетика.
Статус статьи: Статья опубликована