Кенжеғалиев Мақсат Жолдасқалиұлы

 • Статья: Көп уақытқа созылған қысқа тұйықталудың қосалқы станция жабдықтарына әсерін зерттеу
  Авторы: Кенжеғалиев Мақсат Жолдасқалиұлы, Байниязов Бахтыбек Аскерович
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Кенжеғалиев М.Ж., Байниязов Б.А. Көп уақытқа созылған қысқа тұйықталудың қосалқы станция жабдықтарына әсерін зерттеу // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 1(51). URL: https://internauka.org/journal/stud/herald/51 (дата обращения: 20.10.2021).
  Секция: 48. Энергетика.
  Статус статьи: Статья опубликована