Казакова Нурзида

Статья: Мектепте ата-энелер менен иштөөнүн педагогикалык негиздери

Авторы: Казакова Нурзида

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Казакова Н. Мектепте ата-энелер менен иштөөнүн педагогикалык негиздери // Интернаука: электрон. научн. журн. 2018. № 17(51). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/51 (дата обращения: 30.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована