Kamalov Ikram Sayidakbarovich

Статья: TEMIR YO’LNING TEPALIK HUDUDLARIDA LOKOMOTIV TYAGASI TORTISH SAMARADORLIGI

Авторы: Ablyalimov Oleg Sergeyevich, Qosimov Xusan Raxmatullaevich, Xamidov Otabek Rustamovich, Avdeyeva Anna Nikolaуevna, Julenеv Nikolay Vladimirovich, Kamalov Ikram Sayidakbarovich, Insapov Damir Mirkhatimovich, Qo‘shshayev Behzod Nekboy oʻgʻli

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Ablyalimov O.S., Qosimov X.R., Xamidov O.R., Avdeyeva A.N., Julenеv N.V., Kamalov I.S., Insapov D.M., Qo‘shshayev B.N. TEMIR YO’LNING TEPALIK HUDUDLARIDA LOKOMOTIV TYAGASI TORTISH SAMARADORLIGI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2023. № 2(272). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/272 (дата обращения: 04.02.2023).
Секция: 16. Технические науки
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: UzTE16M3 TEPLOVOZLARINI TEMIR YO’LNING TEKIS UCHASTKALARIDAGI EKSPLUATATSIYASI

Авторы: Ablyalimov Oleg Sergeyevich, Qosimov Xusan Raxmatullaevich, Xamidov Otabek Rustamovich, Avdeyeva Anna Nikolaуevna, Julenеv Nikolay Vladimirovich, Kamalov Ikram Sayidakbarovich, Insapov Damir Mirkhatimovich, Qo‘shshayev Behzod Nekboy oʻgʻli

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Ablyalimov O.S., Qosimov X.R., Xamidov O.R., Avdeyeva A.N., Julenеv N.V., Kamalov I.S., Insapov D.M., Qo‘shshayev B.N. UzTE16M3 TEPLOVOZLARINI TEMIR YO’LNING TEKIS UCHASTKALARIDAGI EKSPLUATATSIYASI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2023. № 2(272). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/272 (дата обращения: 04.02.2023).
Секция: 16. Технические науки
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: QUMQO'RG'ON-AKROBOT UCHASTKASIDA 3VL80S ELEKTROVOZINING ENERGIYA SAMARADORLIGINI O’RGANISH

Авторы: Ablyalimov Oleg Sergeyevich, Qosimov Xusan Raxmatullaevich, Xamidov Otabek Rustamovich, Avdeyeva Anna Nikolaуevna, Julenеv Nikolay Vladimirovich, Kamalov Ikram Sayidakbarovich, Insapov Damir Mirkhatimovich, Jumanov Shoxriddin Anvarjon o‘g‘li

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Ablyalimov O.S., Qosimov X.R., Xamidov O.R., Avdeyeva A.N., Julenеv N.V., Kamalov I.S., Insapov D.M., Jumanov S.A. QUMQO'RG'ON-AKROBOT UCHASTKASIDA 3VL80S ELEKTROVOZINING ENERGIYA SAMARADORLIGINI O’RGANISH // Интернаука: электрон. научн. журн. 2023. № 2(272). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/272 (дата обращения: 04.02.2023).
Секция: 16. Технические науки
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: «O’ZBEKISTON TEMIR YO’LLARI»AJ GA QARASHLI QUMQO’RG’ON - OQRABOT UCHASTKASIDA UZTE16M4 TEPLOVOZLARINING EKSPLUATATSIYASI

Авторы: Ablyalimov Oleg Sergeyevich, Qosimov Xusan Raxmatullaevich, Xamidov Otabek Rustamovich, Avdeyeva Anna Nikolaуevna, Julenеv Nikolay Vladimirovich, Kamalov Ikram Sayidakbarovich, Insapov Damir Mirkhatimovich, Jumanov Shoxriddin Anvarjon o‘g‘li

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Ablyalimov O.S., Qosimov X.R., Xamidov O.R., Avdeyeva A.N., Julenеv N.V., Kamalov I.S., Insapov D.M., Jumanov S.A. «O’ZBEKISTON TEMIR YO’LLARI»AJ GA QARASHLI QUMQO’RG’ON - OQRABOT UCHASTKASIDA UZTE16M4 TEPLOVOZLARINING EKSPLUATATSIYASI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2023. № 2(272). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/272 (дата обращения: 04.02.2023).
Секция: 16. Технические науки
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: «O’ZBEKISTON TEMIR YO’LLARI»AJ GA QARASHLI QUMQO’RG’ON - OQRABOT UCHASTKASIDA 4TE10M TEPLOVOZLARINING EKSPLUATATSIYASI

Авторы: Ablyalimov Oleg Sergeyevich, Qosimov Xusan Raxmatullaevich, Xamidov Otabek Rustamovich, Avdeyeva Anna Nikolaуevna, Julenеv Nikolay Vladimirovich, Kamalov Ikram Sayidakbarovich, Insapov Damir Mirkhatimovich, Jumanov Shoxriddin Anvarjon o‘g‘li

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Ablyalimov O.S., Qosimov X.R., Xamidov O.R., Avdeyeva A.N., Julenеv N.V., Kamalov I.S., Insapov D.M., Jumanov S.A. «O’ZBEKISTON TEMIR YO’LLARI»AJ GA QARASHLI QUMQO’RG’ON - OQRABOT UCHASTKASIDA 4TE10M TEPLOVOZLARINING EKSPLUATATSIYASI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2023. № 2(272). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/272 (дата обращения: 04.02.2023).
Секция: 16. Технические науки
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: O’ZBEKISTON TEMIR YO’LLARINING QUMQO’RG’ON - OQRABOT UCHASTKASIDA UZTE16M4 TEPLOVOZLARI EKSPLUATATSIYASI

Авторы: Ablyalimov Oleg Sergeyevich, Qosimov Xusan Raxmatullaevich, Xamidov Otabek Rustamovich, Avdeyeva Anna Nikolaуevna, Julenеv Nikolay Vladimirovich, Kamalov Ikram Sayidakbarovich, Insapov Damir Mirkhatimovich, Raximjonov Hasanboy Davron o‘g‘li

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Ablyalimov O.S., Qosimov X.R., Xamidov O.R., Avdeyeva A.N., Julenеv N.V., Kamalov I.S., Insapov D.M., Raximjonov H.D. O’ZBEKISTON TEMIR YO’LLARINING QUMQO’RG’ON - OQRABOT UCHASTKASIDA UZTE16M4 TEPLOVOZLARI EKSPLUATATSIYASI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2023. № 2(272). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/272 (дата обращения: 04.02.2023).
Секция: 16. Технические науки
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: «O’ZBEKISTON TEMIR YO’LLARI»AJ GA QARASHLI QUMQO’RG’ON - OQRABOT UCHASTKASIDA 4TE10M TEPLOVOZLARINING TASHISH ISHLARI TAHLILI

Авторы: Ablyalimov Oleg Sergeyevich, Qosimov Xusan Raxmatullaevich, Xamidov Otabek Rustamovich, Avdeyeva Anna Nikolaуevna, Julenеv Nikolay Vladimirovich, Kamalov Ikram Sayidakbarovich, Insapov Damir Mirkhatimovich, Raximjonov Hasanboy Davron o‘g‘li

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Ablyalimov O.S., Qosimov X.R., Xamidov O.R., Avdeyeva A.N., Julenеv N.V., Kamalov I.S., Insapov D.M., Raximjonov H.D. «O’ZBEKISTON TEMIR YO’LLARI»AJ GA QARASHLI QUMQO’RG’ON - OQRABOT UCHASTKASIDA 4TE10M TEPLOVOZLARINING TASHISH ISHLARI TAHLILI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2023. № 2(272). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/272 (дата обращения: 04.02.2023).
Секция: 16. Технические науки
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: O‘ZBEK TEMIR YO‘LINING QUMQO‘RG‘ON - AKROBAT UCHASTKASIDA 3VL80S ELEKTROVOZLARNING FOYDALANISHI HAQIDA

Авторы: Ablyalimov Oleg Sergeyevich, Qosimov Xusan Raxmatullaevich, Xamidov Otabek Rustamovich, Avdeyeva Anna Nikolaуevna, Julenеv Nikolay Vladimirovich, Kamalov Ikram Sayidakbarovich, Insapov Damir Mirkhatimovich, Raxmatjonov Axrorjon Oybek o‘g‘li

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Ablyalimov O.S., Qosimov X.R., Xamidov O.R., Avdeyeva A.N., Julenеv N.V., Kamalov I.S., Insapov D.M., Raxmatjonov A.O. O‘ZBEK TEMIR YO‘LINING QUMQO‘RG‘ON - AKROBAT UCHASTKASIDA 3VL80S ELEKTROVOZLARNING FOYDALANISHI HAQIDA // Интернаука: электрон. научн. журн. 2023. № 2(272). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/272 (дата обращения: 04.02.2023).
Секция: 16. Технические науки
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: AKROBAT-TOSHGUZOR UCHASTKASIDA 3VL80S ELEKTROVOZLARINING TRANSPORTIV ISHLARINI O‘RGANISH

Авторы: Ablyalimov Oleg Sergeyevich, Qosimov Xusan Raxmatullaevich, Xamidov Otabek Rustamovich, Avdeyeva Anna Nikolaуevna, Julenеv Nikolay Vladimirovich, Kamalov Ikram Sayidakbarovich, Insapov Damir Mirkhatimovich, Raxmatjonov Axrorjon Oybek o‘g‘li

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Ablyalimov O.S., Qosimov X.R., Xamidov O.R., Avdeyeva A.N., Julenеv N.V., Kamalov I.S., Insapov D.M., Raxmatjonov A.O. AKROBAT-TOSHGUZOR UCHASTKASIDA 3VL80S ELEKTROVOZLARINING TRANSPORTIV ISHLARINI O‘RGANISH // Интернаука: электрон. научн. журн. 2023. № 2(272). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/272 (дата обращения: 04.02.2023).
Секция: 16. Технические науки
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: O‘ZBEK TEMIR YO‘LINING AKROBAT-TOSHG‘UZOR UCHASTKASIDA UzTE16M4 LOKOMOVIVLARNING FOYDALANISHI HAQIDA

Авторы: Ablyalimov Oleg Sergeyevich, Qosimov Xusan Raxmatullaevich, Xamidov Otabek Rustamovich, Avdeyeva Anna Nikolaуevna, Julenеv Nikolay Vladimirovich, Kamalov Ikram Sayidakbarovich, Insapov Damir Mirkhatimovich, Xolboyev Mardonbek Baxrombek o‘g‘li, Raxmatjonov Axrorjon Oybek o‘g‘li

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Ablyalimov O.S., Qosimov X.R., Xamidov O.R., Avdeyeva A.N., Julenеv N.V., Kamalov I.S., Insapov D.M., Xolboyev M.B., Raxmatjonov A.O. O‘ZBEK TEMIR YO‘LINING AKROBAT-TOSHG‘UZOR UCHASTKASIDA UzTE16M4 LOKOMOVIVLARNING FOYDALANISHI HAQIDA // Интернаука: электрон. научн. журн. 2023. № 2(272). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/272 (дата обращения: 04.02.2023).
Секция: 16. Технические науки
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: “O‘ZBEKISTON TEMIR YO‘LLARI” AJ AKROBAT – TOSHGUZAR UCHASTKALARIDAGI 4TE10M SEKSIYASIYALI LOKOMOVIVLARNING TASHKILISH ISHLARI HAQIDA

Авторы: Ablyalimov Oleg Sergeyevich, Qosimov Xusan Raxmatullaevich, Xamidov Otabek Rustamovich, Avdeyeva Anna Nikolaуevna, Julenеv Nikolay Vladimirovich, Kamalov Ikram Sayidakbarovich, Insapov Damir Mirkhatimovich, Xolboyev Mardonbek Baxrombek o‘g‘li

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Ablyalimov O.S., Qosimov X.R., Xamidov O.R., Avdeyeva A.N., Julenеv N.V., Kamalov I.S., Insapov D.M., Xolboyev M.B. “O‘ZBEKISTON TEMIR YO‘LLARI” AJ AKROBAT – TOSHGUZAR UCHASTKALARIDAGI 4TE10M SEKSIYASIYALI LOKOMOVIVLARNING TASHKILISH ISHLARI HAQIDA // Интернаука: электрон. научн. журн. 2023. № 2(272). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/272 (дата обращения: 04.02.2023).
Секция: 16. Технические науки
Статус статьи: Статья опубликована