Исатаев Ақниет Исатайұлы

Статья: ҚАБАТТЫҢ МҰНАЙБЕРГІШТІГІН ЖӘНЕ ҰҢҒЫМАНЫҢ ТҮП МАҢЫНЫҢ ӨТКІЗГІШТІГІН ТАЛДАУ

Авторы: Ихсанов Кайрбек Айтжанович, Исатаев Ақниет Исатайұлы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Ихсанов К.А., Исатаев А.И. ҚАБАТТЫҢ МҰНАЙБЕРГІШТІГІН ЖӘНЕ ҰҢҒЫМАНЫҢ ТҮП МАҢЫНЫҢ ӨТКІЗГІШТІГІН ТАЛДАУ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2022. № 43(266). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/266 (дата обращения: 10.12.2022).
Секция: 16. Технические науки
Статус статьи: Статья опубликована