Иманбай Абзал Мирашұлы

  • Статья: Кернеуі 220/35/10 кВ екі трансформаторлы аймақтық қосалқы станцияның үш сатылы қашықтықтан қорғанысы
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Иманбай А.М. Кернеуі 220/35/10 кВ екі трансформаторлы аймақтық қосалқы станцияның үш сатылы қашықтықтан қорғанысы // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 1(51). URL: http://internauka.org/journal/stud/herald/51 (дата обращения: 01.06.2020).
    Секция: 48. Энергетика.
    Статус статьи: Статья опубликована