Himoyeva Sarvarbegim Jamilovna

  • Статья: UMUMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARI O'QUVCHILARINING YOZMA NUTQINI INSHO YOZISH ORQALI RIVOJLANTIRISH USULLARI
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Himoyeva S.J. UMUMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARI O'QUVCHILARINING YOZMA NUTQINI INSHO YOZISH ORQALI RIVOJLANTIRISH USULLARI // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 19(117). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/117 (дата обращения: 04.06.2020).
    Секция: 6. Педагогика.
    Статус статьи: Статья опубликована