HAYITBOYEV YORQINJON O‘RMONALI O‘G‘LI

  • Статья: BUXORIYNING BAROKATI YOG‘GAN VATAN YOXUD O‘ZBEKISTON XALQ SHOIRI HALIMA XUDOYBERDIYEVANING IJODI BIZNING NIGOHIMIZDA
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: HAYITBOYEV Y.O. BUXORIYNING BAROKATI YOG‘GAN VATAN YOXUD O‘ZBEKISTON XALQ SHOIRI HALIMA XUDOYBERDIYEVANING IJODI BIZNING NIGOHIMIZDA // Интернаука: научный журнал. № 12(94). Часть 2. – М., Изд. «Интернаука», 2019. – С. 63-65.
    Секция: 18. Филология
    Статус статьи: Статья опубликована