HAYITBOYEV YORQINJON O‘RMONALI O‘G‘LI

 • Статья: BUXORIYNING BAROKATI YOG‘GAN VATAN YOXUD O‘ZBEKISTON XALQ SHOIRI HALIMA XUDOYBERDIYEVANING IJODI BIZNING NIGOHIMIZDA
  Авторы: HAYITBOYEV YORQINJON O‘RMONALI O‘G‘LI
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: HAYITBOYEV Y.O. BUXORIYNING BAROKATI YOG‘GAN VATAN YOXUD O‘ZBEKISTON XALQ SHOIRI HALIMA XUDOYBERDIYEVANING IJODI BIZNING NIGOHIMIZDA // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 12(94). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/94 (дата обращения: 24.06.2021).
  Секция: 18. Филология
  Статус статьи: Статья опубликована