Gulchehra Bozorova,

Статья: O’QUVCHILARDA MATN BILAN ISHLASH KO’NIKMASINI SHAKLLANTIRISH

Авторы: Gulchehra Bozorova,, Gulcheyra Ulug’berdiyeva,, Artiqova Adolat

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Gulchehra B., Gulcheyra U., Artiqova A. O’QUVCHILARDA MATN BILAN ISHLASH KO’NIKMASINI SHAKLLANTIRISH // Интернаука: электрон. научн. журн. 2022. № 47(270). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/270 (дата обращения: 03.02.2023).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована