Eshpulatov Shakir Nabiyevich

 • Статья: BOSHLANG’ICH SINF O’QITUVCHILARINI MILLIY HUNARLARGA YO’NALTIRISH ISHLARIGA TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI
  Авторы: Pardayeva Gulchehra Safarovna, Eshpulatov Shakir Nabiyevich
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Pardayeva G.S., Eshpulatov S.N. BOSHLANG’ICH SINF O’QITUVCHILARINI MILLIY HUNARLARGA YO’NALTIRISH ISHLARIGA TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 22(198). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/198 (дата обращения: 21.06.2021).
  Секция: 11. Педагогика
  Статус статьи: Статья опубликована