Елеу Ақерке Қаныбекқызы

Статья: CISTANCHE SALSA ЖЫЛАНБҰТАҚ СҰЙЫҚ ЭКСТРАКТ НЕГІЗІНДЕ ЖАҢА ДӘРІЛІК ҚАЛЫП АЛУ ЖОЛДАРЫ

Авторы: Сакипова Зуррияда Бектемірқызы, Баракова Алия Шаризатқызы, Елеу Ақерке Қаныбекқызы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Сакипова З.Б., Баракова А.Ш., Елеу А.Қ. CISTANCHE SALSA ЖЫЛАНБҰТАҚ СҰЙЫҚ ЭКСТРАКТ НЕГІЗІНДЕ ЖАҢА ДӘРІЛІК ҚАЛЫП АЛУ ЖОЛДАРЫ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2018. № 16(50). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/50 (дата обращения: 26.11.2022).
Секция: 8. Медицина и фармакология
Статус статьи: Статья опубликована