Дүйсенбай Ұлжан Мейірбекқызы

 • Статья: Статистикалық деректерді жинаудың маңыздылығы
  Авторы: Дүйсенбай Ұлжан Мейірбекқызы
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Дүйсенбай Ұ.М. Статистикалық деректерді жинаудың маңыздылығы // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 18(100). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/100 (дата обращения: 24.07.2021).
  Секция: 3. Информационные технологии
  Статус статьи: Статья опубликована