Donayiva Nozima Norbutayivna

  • Статья: Zamonaviy axborot muhitida o'quvchi yoshlarning ma'naviy-axloqiy qiyofasini yuksaltirish.
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Donayiva N.N. Zamonaviy axborot muhitida o'quvchi yoshlarning ma'naviy-axloqiy qiyofasini yuksaltirish. // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 22(120). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/120 (дата обращения: 10.07.2020).
    Секция: 6. Педагогика.
    Статус статьи: Статья опубликована