Демеуова Бақытгул Маратқызы

Статья: Маңғыстау облысында туризмді дамыту барысында ықтимал туристердің қызығушылығын анықтау

Авторы: Сәрсенбай Саят Сергейұлы, Демеуова Бақытгул Маратқызы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Сәрсенбай С.С. Маңғыстау облысында туризмді дамыту барысында ықтимал туристердің қызығушылығын анықтау / С.С. Сәрсенбай, Б.М. Демеуова // Инновационные подходы в современной науке: сб. ст. по материалам XCIV Международной научно-практической конференции «Инновационные подходы в современной науке». – № 10(94). – М., Изд. «Интернаука», 2021.
Секция: Секция 20. Экономические науки. Специальность 08.00.00
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Қазақстан Республикасындағы қонақ үй кешендерінің кәзіргі жағдайын талдау

Авторы: Джумадилов Алибек Кемалович, Демеуова Бақытгул Маратқызы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Джумадилов А.К. Қазақстан Республикасындағы қонақ үй кешендерінің кәзіргі жағдайын талдау / А.К. Джумадилов, Б.М. Демеуова // Инновационные подходы в современной науке: сб. ст. по материалам XCIV Международной научно-практической конференции «Инновационные подходы в современной науке». – № 10(94). – М., Изд. «Интернаука», 2021.
Секция: Секция 20. Экономические науки. Специальность 08.00.00
Статус статьи: Статья опубликована