Билялов Әлібек Нұрланбекұлы

Статья: Кернеу теңгерімсіздікті азайту әдістері мен құралдары

Авторы: Билялов Әлібек Нұрланбекұлы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Билялов Ә.Н. Кернеу теңгерімсіздікті азайту әдістері мен құралдары // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2019. № 1(51). URL: https://internauka.org/journal/stud/herald/51 (дата обращения: 09.08.2022).
Секция: 49. Энергетика.
Статус статьи: Статья опубликована